Zakres usług

Kancelaria pomaga Klientom w prowadzeniu wszystkich postępowań sądowych oraz udziela pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa, za wyjątkiem prawa podatkowego.

Kancelaria zapewnia udział adwokata przy każdej czynności procesowej i przedprocesowej, a zwłaszcza udział w każdej rozprawie, posiedzeniu sądowym czy przesłuchaniu przed organami ścigania.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem a sposób i terminy jego zapłaty są ustalane z pełnym uwzględnieniem możliwości płatniczych Klienta, stopnia skomplikowania sprawy oraz zakresu przewidywanych usług adwokackich.

Kancelaria, wspierając ideę akcji Pro Bono NRA w Warszawie, udziela również bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu porady w siedzibie Kancelarii.

Zakres usług:

Sprawy cywilne

Postępowania cywilne (sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe, sprawy o zasiedzenie czy służebności itp.) mają różny charakter i stopień skomplikowania… czytaj dalej >

Sprawy karne

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko danej osobie niesie za sobą wiele konsekwencji natury prawnej i faktycznej. Postawienie określonego zarzutu przez… czytaj dalej >

Sprawy rozwodowe

Postępowania o rozwód i separację, wbrew często spotykanym opiniom, nie są sprawami ani łatwymi ani wymagającymi szczególnych nakładów finansowych… czytaj dalej >

Sprawy gospodarcze

Ustawodawca ukształtował postępowanie w sprawach gospodarczych w sposób maksymalnie akcentujący zasadę prekluzji dowodowej… czytaj dalej >

Obsługa podmiotów prawnych

Wbrew obiegowym opiniom, nie tylko duże spółki akcyjne potrzebują stałej i bezpośredniej pomocy prawnej. Analiza dokumentów, zawieranych umów… czytaj dalej >

Odszkodowania

Powstanie szkody w majątku danej osoby lub też zaistnienie krzywdy nie musi być zdarzeniem, które nie podlega naprawie. Często nie zdajemy sobie sprawy… czytaj dalej >

Szkody górnicze

Wydobywanie węgla kamiennego okazało się nie tylko dobrodziejstwem dla śląskiego regionu. Niesie ono również wiele negatywnych konsekwencji… czytaj dalej >

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne jest niezwykle szerokim zbiorem przepisów, które reguluje wiele istotnych sfer życia człowieka… czytaj dalej >

Sprawy pracownicze

Stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami bardzo często wywołują spory, które kończą się postępowaniem sądowym… czytaj dalej >