Szkody górnicze

Wydobywanie węgla kamiennego okazało się nie tylko dobrodziejstwem dla śląskiego regionu. Niesie ono również wiele negatywnych konsekwencji, przede wszystkim w postaci szkód górniczych na nieruchomościach.

Postępowanie w sprawie o naprawę takich szkód o górniczym charakterze często może zostać zakończone bez procesu sądowego ( zawarcie ugody pozasądowej ). W razie zaś postępowania przed sądem, jego wynik zależy w dużej mierze od opinii biegłego ds górniczych i geologicznych, która często dotyczy skomplikowanej materii budowlanej i geologicznej, wymagającej weryfikacji i sprawdzenia, albowiem wysokość szkody sięga często setek tysięcy złotych.

Kancelaria współpracuje w tym zakresie z rzeczoznawcami ds budowlanych i geologicznych, co umożliwia szybką i realną ocenę wysokości szkody, jej związek z wydobyciem węgla, ocenę sposobu koniecznej naprawy ( remont bądź jednorazowe odszkodowanie ) oraz pomoc w szybkim i skutecznym zobowiązaniu kopalni do naprawienia całości szkody.

Potrzebujesz pomocy w zakresie szkód górniczych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu