Sprawy rozwodowe

Postępowania o rozwód i separację, wbrew często spotykanym opiniom, nie są sprawami ani łatwymi ani wymagającymi szczególnych nakładów finansowych.

Możliwość zmiany stanowiska strony na każdym etapie procesu, możliwość dokonywania podziału majątku w czasie procesu, obowiązek orzekania o władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów powodują, iż końcowy wynik tych postępowań może być niezwykle ważny dla strony procesu na wiele, wiele lat.

Z tych też względów w postępowaniu o rozwód lub separację warto korzystać z pomocy adwokata, która może pozwolić na szybkie zakończeniu procesu, ograniczenie konieczności upubliczniania najbardziej prywatnych i intymnych okoliczności pożycia małżeńskiego oraz trwałe uporządkowanie stanu prawnego małżonków na przyszłość.

Potrzebujesz pomocy w zakresie spraw rozwodowych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu