Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne jest niezwykle szerokim zbiorem przepisów, które reguluje wiele istotnych sfer życia człowieka (władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dziećmi, zarząd majątkiem dziecka itp.).

Postępowania sądowe w tym zakresie są trudne z uwagi na fakt, iż dotyczą spraw delikatnych, rodzinnych, często wiążących się z rozwiązywaniem sporów pomiędzy rodzicami, co do ich praw i obowiązków wobec dzieci. Często bywa zatem niezwykle istotne, aby ktoś stojący niejako obok, nie uwikłany w rodzinne emocje, ocenił istniejący problem oraz wskazał właściwą drogę do jego rozwiązania.

Postępowania o zasądzenie czy podwyższenie alimentów kreują prawa i obowiązki na wiele, wiele lat, o czym należy zawsze pamiętać. Właściwe uregulowanie kontaktów rodziców z ich dziećmi także są niezwykle istotne dla rodzica a w postępowaniach tego typu wielokrotnie zdarza się, iż zachodzi konieczność badań psychologicznych dziecka przez biegłych, co również wymaga najpierw inicjatywy dowodowej oraz następnie weryfikacji twierdzeń psychologów.

Potrzebujesz pomocy w zakresie spraw rodzinnych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu