Sprawy pracownicze

Stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami bardzo często wywołują spory, które kończą się postępowaniem sądowym.

Pracownik musi pamiętać, iż domagając się określonych świadczeń od pracodawcy, iż to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia roszczenia (wysokości zaległego wynagrodzenia, ilości przepracowanych godzin nadliczbowych itp.). Pomoc prawna w tym zakresie bywa zatem niezwykle cenna. Pomoc taka pomaga również w precyzyjnym ustaleniu zakresu obowiązków pracodawcy wobec pracownika, których realizacji pracownik może się domagać (wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent urlopowy, odzież robocza, odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, możliwość przywrócenia do pracy itp.).

Coraz częściej dochodzi również do procesów sądowych związanych z mobbingiem i nierównym traktowaniem pracowników, które to postępowania sądowe, ze względu na swoją specyfikę, są niezwykle trudne i czasami narzucają nawet konieczność korzystania z fachowej pomocy prawnej.

Potrzebujesz pomocy w zakresie spraw pracownicznych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu