Sprawy karne

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko danej osobie niesie za sobą wiele konsekwencji natury prawnej i faktycznej.

Postawienie określonego zarzutu przez organy ścigania zależy od wielu okoliczności i postawy samego podejrzanego, którego już pierwsze wyjaśnienia mogą być niezwykle istotnym dowodem w sprawie. Niezwykle zatem istotnym dla podejrzanego może być udział w postępowaniu karnym profesjonalnego obrońcy już od początku tego postępowania.

Składanie określonych wniosków dowodowych, przesłuchiwanie świadków, analiza treści opinii biegłych itp., zarówno na etapie postępowania prokuratorskiego jak i sądowego, może decydować o odpowiedzialności karnej danej osoby oraz o wymiarze kary. Wyrok skazujący daną osobę za czyn zabroniony niesie wiele istotnych konsekwencji (zakaz wykonywania określonych zawodów, wpis do rejestru karnego, pozbawienie wolności, zakaz prowadzenia pojazdów itp.), w związku z czym uniknięcie w/w konsekwencji w związku z wyrokiem uniewinniającym lub ich minimalizacja w związku z wyrokiem skazującym, są niezwykle ważne, co często wymaga pomocy adwokackiej.

Potrzebujesz pomocy w zakresie spraw karnych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu