Sprawy gospodarcze

Ustawodawca ukształtował postępowanie w sprawach gospodarczych w sposób maksymalnie akcentujący zasadę prekluzji dowodowej – brak wniosku dowodowego we właściwym czasie powoduje niemożność powołania w/w dowodu w późniejszym czasie, co może powodować negatywny wynik procesu nawet w sytuacji oczywistej zasadności twierdzeń strony procesu.

Tym samym w sprawach gospodarczych znajomość przepisów prawa oraz zasad procedury sądowej ( konstrukcja pozwu, ilość wniosków dowodowych, możliwość uzyskania nakazu zapłaty bez rozprawy sądowej itp. ) może być najważniejszym czynnikiem, decydującym o możliwości uzyskania korzystnego orzeczenia sądowego dla strony procesu.

Potrzebujesz pomocy w zakresie spraw gospodarczych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu