Sprawy cywilne

Postępowania cywilne (sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe, sprawy o zasiedzenie czy służebności itp.) mają różny charakter i stopień skomplikowania.

Bywa zatem niezwykle istotne, aby strona postępowania w niektórych wypadkach korzystała z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, znającego przepisy prawne oraz zasady procedury sądowej. Nieznajomość prawa szkodzi a prawomocne orzeczenie sądowe tworzy stan powagi rzeczy osądzonej, co skutkuje niemożnością ponownego wytoczenia postępowania w tej samej sprawie celem uzyskania innego i korzystnego dla siebie orzeczenia.

Tym samym pomoc adwokata często pozwala unikać błędów procesowych, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi (obowiązek zapłaty określonej kwoty na rzecz przeciwnika, obowiązek zapłaty zachowku, kosztów procesu itp.) oraz faktycznymi (oddalenie wniosku o zasiedzenie, wykluczenie z dziedziczenia, utrata prawa własności nieruchomości itp.).

Potrzebujesz pomocy w zakresie spraw cywilnych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu