Odszkodowania

Powstanie szkody w majątku danej osoby lub też zaistnienie krzywdy ( utrata zdrowia, naruszenie dóbr osobistych, uszkodzenie ciała itp. ) nie musi być zdarzeniem, które nie podlega naprawie.

Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, iż najczęściej za każdą wyrządzoną szkodę lub krzywdę odpowiada inna osoba lub podmiot prawny, który zobowiązany jest do jej naprawienia poprzez zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce medycznej skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu czy nawet odwołane podróże lotnicze lub kolejowe skutkują uprawnieniem strony do domagania się odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Kancelaria zapewnia profesjonalną i skuteczną pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Dotyczy to zwłaszcza wypadków komunikacyjnych oraz uszkodzenia lub utraty zdrowia na skutek niewłaściwego leczenia lub błędów w czasie zabiegów medycznych.

Postępowania w w/w wypadkach są trudne albowiem firmy ubezpieczeniowe dysponują fachową obsługą medyczną i prawną, a w ich interesie jest zawsze wypłata jak najniższego świadczenia dla poszkodowanego. Zauważyć jednak należy, iż orzecznictwo sądowe w tym zakresie ulega pozytywnym zmianom, a zasądzane na rzecz stron odszkodowania i zadośćuczynienia są coraz wyższe. Dotyczy to zwłaszcza zadośćuczynienia za uszkodzenie lub utratę zdrowia, które bywa już zasądzone w setkach tysięcy złotych, a zatem często warto do końca domagać się od firmy ubezpieczeniowej ( czy to na drodze negocjacji pozasądowych czy postępowania sądowego ) spełnienia świadczenia w pełnej wysokości, które realnie ekonomicznie naprawi wyrządzoną krzywdę lub szkodę i wydatnie pomoże w pokryciu np. kosztów leczenia czy zwiększonych potrzeb na skutek wypadku.

Potrzebujesz pomocy w zakresie odszkodowań?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu