Obsługa podmiotów gospodarczych

Wbrew obiegowym opiniom, nie tylko duże spółki akcyjne potrzebują stałej i bezpośredniej pomocy prawnej.

Analiza dokumentów, zawieranych umów, monitoring płatności, dochodzenie niezapłaconych wierzytelności czy zawieranie ugód w spornych sprawach są częste i czasami konieczne dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Stała obsługa prawna, możliwa do świadczenia również w siedzibie danego podmiotu, w dniach i godzinach ustalonych z klientem, pozwala wielokrotnie uniknąć poważnych problemów natury prawnej i faktycznej, ułatwia prowadzenie działalności oraz umożliwia minimalizację kosztów pomocy prawnej (umowa o świadczenie stałych usług prawnych generuje znacznie niższe koszty aniżeli pomoc prawna ad hoc do konkretnej sprawy).

Kancelaria współpracuje z wieloma innymi Kancelariami Adwokackimi na terenie całego kraju, co umożliwia świadczenie pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników na bieżąco, bez względu na zakres koniecznych usług i czas ich trwania.

Potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych?

Skontaktuj się ze mną – adw. Leszek Mazur, tel. 602 691 823

  Przejdź do kontaktu