Adwokat Leszek Mazur

Adwokat Leszek MazurAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa cywilnego (m.in. Komentarz do Ustawy Prawo bankowe). Arbiter w Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich w Warszawie.

Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego. Pomoc ta obejmuje przede wszystkim udzielanie porad prawnych, prowadzenie postępowań sądowych, reprezentowanie osób fizycznych i podmiotów prawnych przed sądami i organami administracji, przygotowywanie opinii prawnych oraz kompleksowe doradztwo prawne dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych.