Kancelaria Adwokacka w Rybniku

Adwokat Leszek MazurKancelaria Adwokacka adw. Leszka Mazura od wielu lat skutecznie pomaga Klientom w prowadzeniu wszystkich postępowań sądowych oraz udziela pomocy prawnej (porady prawne, opinie prawne, obsługa podmiotów gospodarczych) we wszystkich dziedzinach prawa. Kancelaria zapewnia udział adwokata przy każdej czynności procesowej i przedprocesowej, a zwłaszcza udział w każdej rozprawie, posiedzeniu sądowym czy przesłuchaniu przed organami ścigania.

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą kancelarii w zakresie spraw cywilnych, karnych, rozwodowych, rodzinnych i gospodarczych. Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty gospodarcze

Szczegóły oferty »

Sprawy cywilne

Postępowania cywilne mają różny charakter i stopień skomplikowania. Bywa zatem niezwykle... oferta »

Sprawy karne

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko danej osobie niesie za sobą wiele.... oferta »

Sprawy rozwodowe

Postępowania o rozwód i separację, wbrew często spotykanym opiniom, nie są sprawami.... oferta »

Sprawy gospodarcze

Ustawodawca ukształtował postępowanie w sprawach gospodarczych w.... oferta »

Szkody górnicze

Wydobywanie węgla kamiennego okazało się nie tylko dobrodziejstwem.... oferta »

Obsługa firm

Analiza dokumentów, zawieranych umów, monitoring płatności, dochodzenie.... oferta »

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne jest niezwykle szerokim zbiorem przepisów, które reguluje wiele.... oferta »

Odszkodowania

Powstanie szkody w majątku danej osoby lub też zaistnienie krzywdy.... oferta »

Sprawy pracownicze

Stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami bardzo często wywołują spory, które.... oferta »