KANCELARIA ADWOKACKA

adw. Leszka Mazura od wielu lat skutecznie pomaga Klientom w prowadzeniu wszystkich postępowań sądowych
oraz udziela pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa.
Kancelaria zapewnia udział adwokata przy każdej czynności procesowej i przedprocesowej, a zwłaszcza udział w każdej rozprawie, posiedzeniu sądowym czy przesłuchaniu przed organami ścigania.
Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą kancelarii w zakresie spraw cywilnych, karnych, rozwodowych, rodzinnych i gospodarczych. Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty gospodarcze.

USŁUGI

Kancelaria pomaga Klientom w prowadzeniu wszystkich postępowań sądowych oraz udziela pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa, za wyjątkiem prawa podatkowego.

Kancelaria zapewnia udział adwokata przy każdej czynności procesowej i przedprocesowej, a zwłaszcza udział w każdej rozprawie, posiedzeniu sądowym czy przesłuchaniu przed organami ścigania.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem a sposób i terminy jego zapłaty są ustalane z pełnym uwzględnieniem możliwości płatniczych Klienta, stopnia skomplikowania sprawy oraz zakresu przewidywanych usług adwokackich.

Kancelaria, wspierając ideę akcji Pro Bono NRA w Warszawie, udziela również bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu porady w siedzibie Kancelarii.

Sprawy cywilne

Postępowania cywilne (sprawy o zapłatę, sprawy spadkowe, sprawy o zasiedzenie czy służebności itp.) mają różny charakter i stopień skomplikowania

Sprawy karne

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko danej osobie niesie za sobą wiele konsekwencji natury prawnej i faktycznej…

Obsługa firm

Wbrew obiegowym opiniom, nie tylko duże spółki akcyjne potrzebują stałej i bezpośredniej pomocy prawnej….

Odszkodowania

Powstanie szkody w majątku danej osoby lub też zaistnienie krzywdy nie musi być zdarzeniem, które nie podlega naprawie…

KONTAKT

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie świadczonych przez kancelarię usług?
Skontaktuj się z nami

DANE ADRESOWE

Kancelaria Adwokacka Adwokat Leszek Mazur

ul. J. Piłsudskiego 4
44-200 Rybnik

NIP 633-124-02-73
REGON 240652975
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój
nr r-ku 25 8470 0001 2001 0036 6829 0001

SEKRETARIAT KANCELARII

  1. ADRES KANCELARII

    ul. J. Piłsudskiego 4, 44-200 Rybnik

  2. TELEFON

    Telefon: 032 / 423 68 63

ADWOKAT LESZEK MAZUR

  1. TELEFON

    Telefon komórkowy: 602 691 823